Giới thiệu về hoạt động đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của Công ty

DANH SÁCH CÁN BỘ NGHIỆP VỤ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

STT Họ và tên Giới tính Trình độ chuyên môn Ngoại ngữ Vị trí nghiệp vụ
1 Nguyễn Lan Hằng Nữ Đại học Tiếng Anh Đại diện theo pháp luật
2 Phạm Ngọc Cương Nam Đại học Tiếng Anh Chuẩn bị hợp đồng
3 Phí Thị Thanh Thương Nữ Cao đẳng Tiếng Nhật Phát triển thị trường
4 Lê Trung Thành Nam Sau đại học Tiếng Anh Chuẩn bị nguồn
5 Cao Ngân Linh Nam Đại học Tiếng Anh Giáo dục định hướng
6 Lê Thị Lan Anh Nữ Đại học Tiếng Anh Giáo dục định hướng
7 Hà Thị Thu Thủy Nữ Đại học Tiếng Anh Giáo dục định hướng
8 Đỗ Thanh Long Nam Sau đại học Tiếng Anh Tài chính
9 Đào Huy Quang Nam Đại học Tiếng Anh Tài chính
10 Phạm Hương Giang Nữ Đại học Tiếng Anh Thanh lý hợp đồng
11 Vũ Hoàng Dương Nam Đại học Tiếng Anh Hỗ trợ lao động về nước

.