TẦM NHÌN

Trở thành Doanh nghiệp xuất khẩu lao động và xuất nhập khẩu hàng hóa hàng đầu Việt Nam

TẦM NHÌN

Là cầu nối về nguồn nhân lực giữa Việt Nam và các nước trên thế giới.

Là nơi đào tạo và định hướng nghề nghiệp cho thế hệ trẻ Việt Nam

Là nơi đào tạo và định hướng nghề nghiệp cho thế hệ trẻ Việt Nam

Hoạt động chính trong lĩnh vực đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và xuất khẩu lao động, IMS sẽ là nơi giúp các bạn trẻ lĩnh hội kiến thức ưu việt, tiếp cận được với công nghệ, kỹ thuật tiên tiến của các nước phát triển, tạo nền tảng vững chắc trên con đường phát triển sự nghiệp.

Hoạt động chính trong lĩnh vực đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và xuất khẩu lao động, IMS sẽ là nơi giúp các bạn trẻ lĩnh hội kiến thức ưu việt, tiếp cận được với công nghệ, kỹ thuật tiên tiến của các nước phát triển, tạo nền tảng vững chắc trên con đường phát triển sự nghiệp.

Đem đến niềm tin và sự hài lòng cho các đối tác, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Đem đến niềm tin và sự hài lòng cho các đối tác, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Góp phần tạo nên tương lai tươi sáng cho người lao động làm việc ở nước ngoài nói riêng và thế hệ trẻ Việt Nam nói chung.

Góp phần tạo nên tương lai tươi sáng cho người lao động làm việc ở nước ngoài nói riêng và thế hệ trẻ Việt Nam nói chung.

Luôn nỗ lực phấn đấu không ngừng vì sự phát triển của Công ty, tạo môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển nghề nghiệp cho lao động, hài hòa lợi ích cho cổ đông và cộng đồng.

Luôn nỗ lực phấn đấu không ngừng vì sự phát triển của Công ty, tạo môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển nghề nghiệp cho lao động, hài hòa lợi ích cho cổ đông và cộng đồng.

SỨ MỆNH.

CHUYÊN NGHIỆP

CÙNG PHÁT TRIỂN

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TIN CẬY

CHẤT LƯỢNG

TẬN TÂM