Xuất khẩu lao động

THÔNG BÁO TUYỂN NAM ĐIỀU KHIỂN MÁY MÓC CÔNG TRÌNH. SỐ LƯỢNG 09

THÔNG BÁO TUYỂN NAM ĐIỀU KHIỂN MÁY MÓC CÔNG TRÌNH. SỐ LƯỢNG 09 TUYỂN LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN  1. VỊ TRÍ CÔNG VIỆC:   – Ngành nghề: Xây Dựng. – Nội dung công việc: Điều Khiển Máy Móc Công Trình. – Số lượng tham gia: 09 Nam ; – Địa điểm làm…

ĐƠN HÀNG TUYỂN DỤNG NHẬT BẢN

Chi tiết đơn hàng Thông tin tuyển dụng

Giới thiệu về hoạt động đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của Công ty

Cơ sở vật chất phục vụ hoạt động giáo dục định hướng cho người lao động nước ngoài Đơn hàng Nhật Bản Danh sách nhân viên nghiệp vụ trong bộ máy hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài