Xuất nhập khẩu hàng hóa là một trong những mặt mạnh của Công ty trong những năm vừa qua, với nguồn hàng phong phú và những đối tác tiềm năng, xuất nhập khẩu hàng hóa dự kiến trong những năm tới sẽ tiếp tục là một trong những hướng phát triển mũi nhọn của Công ty.

Bên cạnh những mặt hàng nhập khẩu truyền thống như lương thực, hoá chất, máy công nghiệp, máy xúc, máy kéo hoặc cần cẩu…
Bộ phận xuất nhập khẩu hàng hoá còn phát triển thị trường xuất khẩu đến nhiều nơi trên thế giới. IMS là doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam thành lập Trung tâm thương mại tại Kuwait nhằm giới thiệu những sản phẩm truyền thống của Việt Nam ở khu vực này.
Trong thời gian sắp tới, Trung tâm Thương mại Việt Nam tại Kuwait sẽ tiếp tục mở rộng hơn nữa thị trường, kết hợp với những Trung tâm khác trong khu vực nhằm quảng bá những sản phẩm của Việt Nam với các nước trong khu vực Trung Đông và trên toàn thế giới.