THÔNG BÁO TUYỂN ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM. SỐ LƯỢNG: 30 NAM. THỜI GIAN TUYỂN: THÁNG 7 NĂM 2020