Khóa Tập Huấn Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Cho Doanh Nghiệp Hoạt Động Dịch Vụ

Để tiếp tục hoạt động thông tin tuyên truyền, phổ biến chính sách và quy định của pháp luật cũng như các nội dung liên quan trong hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, ngày 12/07/2022, Cục Quản lý lao động ngoài nước tiếp tục phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức lao động xã hội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đợt tiếp theo cho cán bộ doanh nghiệp hoạt động dịch vụ tại Hà Nội.

Tham dự Tập huấn có 229 học viên là cán bộ các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Giảng viên tham gia trình bày tại tập huấn là đại diện lãnh đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước, Cơ quan điều hành Quỹ Hỗ trợ lao động ngoài nước, Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam và các Phòng chức năng của Cục Quản lý lao động ngoài nước.

Nội dung Tập huấn tập trung cung cấp thông tin cập nhật về chính sách, quy định mới của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Luật số 69/2020/QH14) và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật, thông tin về thị trường lao động ngoài nước và chính sách tiếp nhận lao động của các quốc gia/vùng lãnh thổ tiếp nhận lao động Việt Nam, đồng thời chia sẻ, trao đổi và giải đáp những vấn đề doanh nghiệp dịch vụ đang vướng mắc trong triển khai các hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Trên cơ sở nhu cầu của doanh nghiệp dịch vụ, Cục Quản lý lao động ngoài nước sẽ tiếp tục phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức lao động – xã hội tổ chức các lớp tiếp theo Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng./.