LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ thuật (tên Công ty viết tắt: IMS), tiền thân là Ban Phối hợp, Điều hành Công tác Hợp tác Chuyên gia với Nước ngoài (gọi tắt là: Ban Hợp tác Chuyên gia) của Hội đồng Bộ trưởng, được thành lập theo Quyết định số 16CT ngày 12/01/1984 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhằm giúp Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng chỉ đạo tập trung thống nhất và phối hợp với các bộ, ngành phát triển công tác hợp tác chuyên gia với nước ngoài.

Năm 1988, Ban Hợp tác Chuyên gia được Hội đồng bộ trưởng giao về Bộ Kinh tế Đối ngoại quản lý theo Quyết định số 178CT ngày 13/06/1988, sau đó đổi tên thành Ban Hợp tác Kỹ thuật và Chuyên gia.

Ban Hợp tác Chuyên gia và sau này là Ban Hợp tác Kỹ thuật và Chuyên gia đã đóng góp quan trọng vào sự nghiệp hợp tác chuyên gia với nước ngoài của Việt Nam. Hàng vạn chuyên gia và lao động các ngành y tế, giáo dục, nông nghiệp, xây dựng, thủy lợi… đã làm việc tại nước ngoài thời kỳ này tại Angola, Mozambique, Algeri, Congo, Guiné-Bissau, Iraq… Thông qua việc hợp tác chuyên gia, Ban Hợp tác Chuyên gia đã góp phần tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị với các nước, nâng cao kiến thức, trình độ khoa học kỹ thuật của chuyên gia, tiếp thu kinh nghiệm của nước bạn áp dụng vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam, góp phần cải thiện đời sống cho chuyên gia, lao động và thu ngoại tệ cho đất nước.

Ngày 09 tháng 12 năm 1988, Ban Hợp tác Kỹ thuật và Chuyên gia được chuyển thành Liên đoàn Hợp tác Kỹ thuật và Chuyên gia với Nước ngoài theo Quyết định số 509 KTĐN-TCCB, trực thuộc Bộ Kinh tế Đối ngoại, sau đó thuộc Bộ Thương mại và Du lịch.

Đây cũng là thời kỳ tạo dựng đơn vị thông qua đẩy mạnh các hoạt động hợp tác chuyên gia, các dịch vụ phục vụ chuyên gia và kinh doanh sản xuất, đã tạo nên nền tảng về con người, cơ sở vật chất cơ bản cho các năm tiếp theo.

Ngày 28 tháng 08 năm 1992, căn cứ Quyết định số 811/TMDL-TCCB của Bộ Thương mại và Du lịch, Liên đoàn Hợp tác Kỹ thuật và Chuyên gia với Nước ngoài được đổi tên thành Công ty Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ thuật (IMS) trực thuộc Bộ Thương mại và Du lịch (nay là Bộ Công Thương) và mở văn phòng đại diện, nay là Chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh.

Những năm đầu thập kỷ 90, khi chuyển sang nền kinh tế thị trường, mặc dù chịu sự cạnh tranh gay gắt của các thành phần kinh tế, Công ty đã phát huy mọi nguồn lực để chuyển hướng xuất khẩu lao động cho các thị trường Nhật Bản, Libya, Đông Âu…, kết hợp kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa, thương mại nội địa và cho thuê văn phòng…từng bước ổn định và phát triển.

Năm 1997, Công ty tham gia thành công thị trường xuất khẩu lao động sang thị trường Hàn Quốc và là một trong 8 công ty Việt Nam được phép đưa lao động sang thị trường này.

Năm 2004, thực hiện chủ trương cổ phần hóa của Đảng và Nhà nước, Công ty tiến hành cổ phần hóa chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ thuật theo Quyết định số 1257/2004/QĐ-BTM ngày 3/9/2004 của Bộ Thương mại, với cổ đông Nhà nước nắm giữ 51% vốn điều lệ và hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.

Bên cạnh những thành quả đạt được trong hoạt động kinh doanh, Công ty rất tích cực tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa, từ thiện…đóng góp một phần công sức cho xã hội. Với những thành tích đã đạt được, Công ty đã nhiều lần được tặng các danh hiệu thi đua:

Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước năm 2014;
Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước năm 2007;
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2006, 2010;
Bằng khen của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2003;
Bằng khen của Bộ Công Thương năm 2008;
Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Thương mại năm 2003, 2004, 2005, 2006;
Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công Thương năm 2007;
Từ tháng 4 năm 2022, Công ty được nhà đầu tư chiến lược quan tâm đầu tư mua vốn cổ phần, chuyển đổi thành công ty cổ phần 100% vốn tư nhân.

Hiện nay, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ thuật tập trung hoạt động trên các lĩnh vực chính sau:

Xuất khẩu lao động, Tư vấn du học.
Đào tạo ngoại ngữ và phát triển nguồn nhân lực.
Xuất nhập khẩu hàng hóa và thương mại nội địa: hóa chất, vật tư, máy móc… phục vụ sản xuất và tiêu dùng.
Kinh doanh cho thuê văn phòng.
Trên con đường từ ngày thành lập đến nay, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ thuật đã góp phần chủ chốt đối với ngành xuất khẩu nhân lực cũng như xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ra nhiều nước trên thế giới và trở thành một trong các công ty có uy tín hàng đầu trong lĩnh vực cung ứng lao động xuất khẩu tại Việt Nam. Công ty IMS đã cung ứng trên 40.000 lao động với các ngành nghề khác nhau cho các thị trường như Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Thái Lan, Ba Lan, Mỹ, Cộng Hòa Séc, Kuwait, Libya, Liban, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và một số nước châu Phi… và được các công ty tiếp nhận lao động nước ngoài đánh giá cao về trình độ tay nghề, ý thức kỷ luật và tinh thần học hỏi của các lao động do Công ty đưa đi. Công ty IMS luôn giữ mối quan hệ tốt với người lao động ở nước ngoài cũng như các đối tác tiếp nhận lao động để phối hợp quản lý, hỗ trợ và giải quyết các vấn đề phát sinh, kịp thời tư vấn cho người lao động. Công ty IMS có mạng lưới tạo nguồn xuất khẩu lao động rộng khắp trong cả nước và các cơ sở đào tạo với đầy đủ trang thiết bị, đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệp trong đào tạo ngoại ngữ và giáo dục định hướng cho người lao động trước khi xuất cảnh.

Phát huy thành quả của gần 40 năm xây dựng và phát triển, Công ty IMS ngày càng trưởng thành vững mạnh và trở thành địa chỉ tin cậy của các đối tác trong và ngoài nước cũng như người lao động đi xuất khẩu.

——o0o——