Đào Tạo Ngoại Ngữ

GIỚI THIỆU TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ IMS

Trung tâm ngoại ngữ IMS của Công ty CP XNK Chuyên gia, Lao động và Kỹ thuật được thành lập và cấp phép năm 2019 tại Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội. Chuyên đào tạo tiếng Hàn, tiếng Nhật sơ và trung cấp (theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt…