Cảnh báo giả mạo công ty IMS

Thông báo Cảnh báo giả mạo công ty IMS. Công ty cổ phẩn xuất nhập khẩu chuyên gia lao động và kỹ thuật (Công ty IMS) có nhận được cuộc điện thoại cũng như có lao động trực tiếp đến công ty hỏi về chương trình đi làm việc tại Úc.